Novinky a aktuality

09.09.2014

Upozornění

Omlouváme se, ale připravujeme pro Vás novou verzi stránek...

09.09.2014

Zahájení školního roku 2014/2015

V pondělí 1. září 2014 proběhlo v Kulturním domě slavnostní zahájení školního roku. Žáky nejdříve přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Kozák, poté jim popřáli mnoho úspěchů v novém školním roce také starosta obce Boršice Ing. Roman Jílek a zástupkyně…..

Aktuální fotoalba

Projekty

  PROJEKT:

„DEN ZEMĚ“

 

Teprve až pokácíte poslední strom, až ulovíte poslední rybu, až otrávíte poslední řeku, přijdete na to, že peníze se nedají jíst.

 /citát indiánského náčelníka Geronima z knihy „Chraňme naši planetu“ /

 

JAK BY BYLO

/Michal Černík/ 

Jak by byla smutná tůňka, kde žabička nezakuňká.

Jak by bylo smutno v háji, kde si ptáci nezpívají.

Jak by byly smutné domy, kde nešumí žádné stromy.

Jak by byla smutná louka, kde se brouček nezabrouká.

Jak by byla smutná ves, kde neštěkne žádný pes.

Jak by bylo smutno v kraji, kde si děti nevýskají

 

Oslava „Dne Země“ poprvé proběhla před 30 lety, a to americkými studenty.Od roku 1990 slavíme „Den Země“ i u nás, v České republice koncem dubna. Je tradiční oslavou naší planety. I když je Země veliká, nesnese všechno. Přibývá stále více lidí, proto se k ní musíme stále zodpovědněji a ohleduplněji chovat.

Planeta Země je jediná ze všech planet, která umožňuje existenci života – lidí, živočichů, rostlin . Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ubližují. Třeba tím, že znečiš´tují vodu v řekách, v mořích, ničí prostor mnoha živočichům. Tak vlastně člověk škodí i sám sobě.

U nás lidé společně sází stromy, čistí potoky, uklízí přírodu, podnikají pěší výlety do přírody, promítají se filmy s ekologickou a environmentální  tématikou, v přírodě probíhají soutěže a hry pro děti.

 

Den Země je vhodnou příležitostí pro nás všechny, abychom se všichni nad těmito věcmi zamysleli. Abychom si o tom v rodině popovídali a vysvětlili dětem některé vztahy a souvislosti.

My jsme se rozhodli do našeho projektu zapojit děti společně se svou rodinou – výtvarně zachytit, co je součástí naší Země. Rodiče o realizaci toho projektu seznámíme prostřednictvím webových stránek, plakáty umístěnými jak v budovách MŠ, tak i ve vývěsní skříňce na návsi naší obce. Tak se o našem záměru dozví i širší veřejnost.

CÍLE PROJEKTU

Cílem je prohlubovat rodinné vztahy při společné činnosti- výtvarné práci a tím si navzájem osvojovat povědomí o sounáležitosti s ostatním světem. A učit se chápat, že změny  způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i opačně, poškozovat a ničit. Cíle projektu se budou navzájem prolínat, jak v domácím prostředím, tak i ve výchovně vzdělávací činnosti v naší mateřské škole.

V rámci environmentální výchovy pomáhat dětem zažívat krásu a tajemství přírody, učit je přírodu milovat a mít k ní úctu.

Dále podporovat v interpersonální oblasti utváření vztahu k dospělému, posilovat, kultivovat, obohacovat vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto rodinných vztahů.

Příležitostně rozvíjet  prosociální vztahy – ohleduplné chování k přírodě.

REALIZACE PROJEKTU

Rodiče obdrží v mateřské škole výkres formátu a3 na který spolu se svým dítětem nakreslí nebo namalují obrázek na téma „Naše Země“, námětem může být : svět brouků, zvířat, ptáci, stromy, rostliny, hory, lesy, potůčky, řeky…..Lze použít libovolnou techniku – barevný pastel, pastelky, barevná křída, fixy, barvy. Zadní strana může obsahovat krátké povídání nebo básničku no a podpis rodiny, která se na výtvoru podílela.

Obrázek  děti  průběžně přinesou do svých tříd, kde si společně budeme o jeho obsahu podrobněji povídat . Naskytne se nám spousta možností , kdy se nám vytvoří prostor na otázky a odpovědí na dané téma. Posléze budou jednotlivé obrázky zalisované.

 Celý projekt vyvrcholí dne 22.04.2013, kdy   Den Země oslavíme. Sejdeme se před prostorem mateřské školy, kde proběhne výstava obrázků rozvěsených  na oplocení. Tak budou mít možnost naši „vernisáž“ zhlédnout nejen návštěvníci mateřské školy, ale i ostatní místní občané. 

Zpracovala : Vladimíra Mlčková ve spolupráci s Dagmar Cilečkovou

 

 

 

Knižka je náš kamarád

 PROJEKT: KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD Knížka je náš kamaráda nás učí poslouchat.Soustředit se, pamatovat,hezké věci objevovat.Sám si všechno představovat,přemýšlet a formulovat.  Prohlížení obrázků v leporelech a knížkách, poslech..
zobrazit více informací

Projekty

 PROJEKT -„POJĎ SI S NÁMI HRÁT“ „Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.“/Sigmund Freud/ „Pojď..
zobrazit více informací