Novinky a aktuality

09.09.2014

Upozornění

Omlouváme se, ale připravujeme pro Vás novou verzi stránek...

09.09.2014

Zahájení školního roku 2014/2015

V pondělí 1. září 2014 proběhlo v Kulturním domě slavnostní zahájení školního roku. Žáky nejdříve přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Kozák, poté jim popřáli mnoho úspěchů v novém školním roce také starosta obce Boršice Ing. Roman Jílek a zástupkyně…..

Aktuální fotoalba

Školní družina

titulni-strana.jpg

O Nás

O mimoškolní zájmovou činnost v rámci školní družiny je veliký zájem. Tato výchovně-vzdělávací činnost probíhá za poněkud odlišných podmínek než při vyučování. Děti mají možnost po školní práci odpočívat, bavit se a po vhodné relaxaci se zapojují dle vlasrního výběru do zájmové činnosti. Společně vytváříme vhodné estetické prostředí školní družiny, dbáme na kultivované chování , na přátelské a kamarádské vztahy. Snažíme se střídat činnosti různého zaměření tak, aby se zde všem líbilo a byli jsme spokojeni.

 

Hry a zábavné činnosti můžeme rozdělit zhruba do následujících skupin:

 

Odpočinkové činnosti

Mají odstranit únavu, jsou zařazovány nejčastěji po obědě, dále i během dne, kdykoliv podle potřeby, společné zklidnění, četba či poslech, někdy klidové hry.

 

Rekreační činnosti

Slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti bývají rušnější, což není projevem nekázně, nýbrž součást relaxace dětí po soustředění ve vyučování.

 

Zájmové činnosti

Rozvíjejí osobnost žáka, umožňují každému dítěti seberealizaci, popřípadě i kompenzaci jeho možných školních neúspěchů. Rozvíjejí dovednosti a poznání dětí. Jedná se o řízenou kolektivní, popřípadě individuální činnost. Někdy je to aktivita organizovaná, jindy spontánní.

 

Příprava na vyučování

Zahrnuje okruh činností, souvisejících s plněním školních povinností. Jde o zábavné procvičování učiva formou didaktických her. Ověřování a upevňování školních poznatků při rozmanité činnosti ŠD - vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou, časopisy, počítače aj.

 

Významné činnosti školní družiny v rámci školy

Každým rokem se děti podílejí na zhotovení dárků pro budoucí prvňáčky. Rozmanité výrobky dětí ze ŠD slouží k výzdobě školy. V rámci školní družiny probíhají také různé soutěže. Náplň a významné akce školní družiny jsou zpracovány do ročního plánu ŠD. Dětem je umožněno, aby se samy podílely svými přáními, nápady a náměty na činnostech ŠD.

Řád školní družiny

  Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizacese sídlem v Boršicích ,12. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ,Č.j.: ,    /2012 ,Vypracovala: ,Petra Bubláková, vychovatelka ŠD ,Schválil: ,Mgr..
zobrazit více informací

ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014